NEN 3140

Veilig werken binnen Purple Group

Gekeurd
De cursus NEN 3140 zorgt ervoor dat alle operationele medewerkers in dienst bij Purple Group kennis hebben van veilig werken op productie.

Dit geeft een stuk bewustwording bij het personeel.
Hierdoor zijn we nog een stap verder in het excelleren in prestatie door veilig en verantwoord te werken.

Purple Academy

De Purple Academy is in nauwe samenwerking met Ampco Flashlight in het leven geroepen.

Deze opleiding is er op gericht dat medewerkers digitaal lesstof tot zich nemen en vervolgens respectievelijk een digitale oefen- en eindtoets maken.
Tevens wordt het praktijkgedeelte door een externe examinator in-company afgenomen.

Drie niveaus

NEN 3140 kent drie opleidingsniveaus: “Keurmeester”, “Vakbekwaam Persoon” en “Voldoende Onderricht Persoon”.

Al onze TD-medewerkers mogen zich Keurmeester noemen.
Onze buitendienstmedewerkers zijn als Vakbekwaam Persoon opgeleid en onze magazijnmedewerkers dragen de titel Voldoende Onderricht Persoon.

Zelfstandig materiaal keuren

Met de kennis vanuit de NEN 3140 opleiding op zak, kunnen wij zelfstandig jaarlijks onze materialen keuren.

Dit komt de veiligheid op productie ten goede. Daarnaast heeft het ook een enorm positieve impact op de kwaliteit van de diensten die wij jou leveren.