Totaalpartner

Purple Group, totaalpartner voor evenementen

Vanaf 2008 voerden wij de slagzin: ‘Purple Group, uw partner in licht en geluid’. Deze leus is inmiddels achterhaald. Wij bieden tenslotte veel meer!
Om een productie succesvol te laten verlopen vinden wij dat er verder gekeken moet worden dan alleen het verhuren van licht en geluid.

Kennis van materialen en veilig werken zijn meer dan ooit belangrijke onderdelen in de evenemententechniek.
We spreken tegenwoordig dan ook liever over het ‘ontzorgen’ van de opdrachtgever in zijn behoefte aan techniek voor een evenement.
Zo kun je gedurende het gehele productieproces volledig op ons vertrouwen waardoor we samen een geslaagd evenement neerzetten.

Vanaf het begin van het proces, waarin designs en tekeningen worden gemaakt, tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de productie nemen we je graag het werk uit handen.
Ook waar het technische zaken betreft die niet in het gewone verhuurprogramma zijn opgenomen, zorgen we voor een oplossing.