Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Purple Group.

PERSOONSGEGEVENS

Purple Group kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van (een vorm van contact via) de website van Purple Group en/of doordat u deze aan Purple Group verstrekt door middel van het opnemen van contact met Purple Group via email of telefoon. Purple Group kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw bedrijfsnaam

– Uw functie

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM PURPLE GROUP GEGEVENS NODIG HEEFT

Purple Group verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden of daar om heeft verzocht.

HOE LANG PURPLE GROUP GEGEVENS BEWAART

Purple Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Purple Group verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Purple Group gebruikt alleen technische en functionele cookies, En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Purple Group  gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Purple Group hiermee haar website(s) optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@purplegroup.nl.  Purple Group zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Purple Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.purplegroup.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Purple Group op via info@purplegroup.nl.

VRAGEN OF KLACHTEN

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Purple Group via info@purplegroup.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Purple Group is als volgt te bereiken:

Postadres: A Huygensweg 22, 5482 TG, Schijndel

Inschrijvingsnummer KvK: 17064088

Telefoon: +31 (0)73 611 04 60

E-mailadres: info@purplegroup.nl